سومین نشست نظام حکمرانی دینی ( سری جدید )+ متن ،صوت و فیلم کامل جلسه