سلسله نشست های مبانی حکمرانی دینی

سلسله نشست های مبانی حکمرانی دینی

دومین نشست نظام حکمرانی دینی ( سری جدید )+ متن ،صوت و فیلم کامل جلسه

سلسله نشست های مبانی حکمرانی دینی

دومین جلسه از دور دوم سلسله نشست های مبانی حکمرانی دینی

سلسله نشست های مبانی حکمرانی دینی

فراخوان ثبت نام دوره جدید سلسله نشست های مبانی حکمرانی دینی

بسمه تعالی فراخوان دوره جدید سلسله نشست های مبانی حکمرانی دینی که در سال گذشته توسط استاد ارجمند حضرت آیت الله شیخ محسن اراکی (دام عزه) ارائه شد، مجددا برگزار می گردد.   محور جلسات دوره جدید: بخش اول: نقد … ادامه مطلب